Bert Wevers: jubilaris !

18 jun 2015

Donderdag 18 juni 2015 werd collega Bert Wevers door de directie van Alwood Montage in het zonnetje gezet. Die dag was het namelijk precies 25 jaar geleden dat Bert bij Alwood in dienst trad. Hij behoort nu dus ook bij het selecte groepje binnen Alwood die 25 jaar of meer werkzaam zijn bij onze onderneming. Heel bijzonder in deze tijden en zeker een moment om even bij stil te staan. Een klein dankwoord werd gericht tot deze jubilaris en uiteraard ontving Bert een leuke attentie met een fraai boeketje bloemen.